رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک ارتقا مرتبه آقای دکتر محسن رئیسی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر محسن رئیسی عضو هیات علمی گروه کودکان دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم.