رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک ارتقاء مرتبه سرکار خانم دکتر بهناز انصاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه سرکار خانم دکتر بهناز انصاری عضو هیات علمی گروه داخلی اعصاب دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم.