رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر مریم ریاحی نژاد

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکتر مریم ریاحی نژاد عضو هیات علمی گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم.