رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر فرحناز مردانیان

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکتر فرحناز مردانیان عضو محترم هیات علمی گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی از مرتبه  دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.