رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر سمیه صادقی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه سرکار خانم دکتر سمیه صادقی عضو هیات علمی گروه داخلی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم.