رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر زیبا رجائی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکتر زیبا رجائی عضو محترم هیات علمی گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی از مرتبه  دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.