رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر مهدی مطیفی فرد

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر مهدی مطیفی فرد عضو محترم هیات علمی گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی  از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.