رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر غلامعلی دوروشی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر غلامعلی دوروشی عضو هیات علمی گروه مسمومین دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم.