رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر غلامرضا مهاجری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر غلامرضا مهاجری عضو هیات علمی گروه جراحی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.