رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر غلامرضا دشتی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر غلامرضا دشتی عضو محترم هیات علمی گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی از مرتبه  دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.