رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر علی چاپاریان

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر علی چاپاریان عضو محترم هیات علمی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشکده پزشکی  از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.