رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر علیرضا احمدی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر علیرضا احمدی عضو هیات علمی گروه کودکان  دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.