رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر رضا باقریان

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر رضا باقریان عضو محترم هیات علمی گروه روانشناسی سلامت دانشکده پزشکی از مرتبه  دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.