رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر بابک وحدت پور

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتربابک وحدت پور عضو محترم هیات علمی گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشکده پزشکی از مرتبه  دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.