رفتن به محتوای اصلی
x

تبريک ارتقاء مرتبه آقای دکتر سعید عباسی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر سعید عباسی عضو هیات علمی گروه بیهوشی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.