رفتن به محتوای اصلی
x

بند هفتم مصوبات هفتاد و سومین جلسه شورای دانشگاه

با توجه به جایگاه ویژه دانشگاه­ها در توسعه اقتصاد دانش بنیان و با در نظر گرفتن اینکه در نظام­های رتبه­بندی جهانی و ملی، به فعالیت­های فناورانه دانشگاه­ها توجه ویژه­ای شده است، کسب حداقل ده امتیاز فناوری از جدول کارنامه عملکرد پژوهشی و فناوری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در ترفیع پایه سالانه اعضای هیأت علمی، به عنوان جایگزین حداکثر یکی از مقالات مورد نیاز برای ترفیع پایه (به عنوان نویسنده اول یا مسئول) مورد موافقت قرار گرفت.