رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری نشست وگفتگوی اعضای هیات علمی گروه های بالینی و روسای مراکز آموزشی درمانی با مسئول نهاد نمایندگی معظم رهبری و هیات رئیسه دانشگاه در تالار شهید طباطبایی

برگزاری نشست و گفتگوی صمیمانه اعضای هیات علمی گروه های بالینی و روسای مراکز آموزشی درمانی با مسئول نهاد نمایندگی معظم رهبری و هیات رئیسه دانشگاه در تالار شهید طباطبایی دانشکده پزشکی
در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ ساعت ۱۰ صبح نشست صمیمانه اعضای هیات علمی گروه های بالینی و روسای مراکز آموزشی درمانی با مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و هیات رئیسه دانشگاه در تالار شهید طباطبایی دانشکده برگزار شد و در خصوص مسائل کنونی پیش آماده در کشور و سطح دانشگاه بین اساتید بحث و تبادل نظر شد.  سپس رئیس دانشگاه به جمع بندی مطالب و پیشنهادات ارائه شده پرداخت و بیان داشت که انشا ا... این جلسات هم اندیشی در آینده بیشتر برگزار گردد.