رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه هم انديشی روسا و معاونين درمان و آموزشی مراكز آموزشی درمانی در تالار دكتر اديب دانشكده پزشكی

در روز دوشنبه مورخ 1402/6/20 از ساعت 8 الي 10 صبح جلسه هم انديشي روسا و معاونين درمان و آموزشي مراكز آموزشي درماني با حضور هيات رئيسه دانشكده پزشكي در تالار دكتر اديب دانشكده پزشكي برگزار گرديد. در اين جلسه پيرامون مسائل و مشكلات اعضاي هيات علمي باليني شاغل در مراكز آموزشي درماني و همچنين بررسي نواقص موجود اين مراكز جهت تامين نيروهاي آموزشي و رفاهي اعضاي هيات علمي و مسائل مربوط به درمان بحث و تبادل نظر شد.