رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه اعتبار بخشی موسسه ای در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

در روز دوشنبه مورخ 1401/6/28 از ساعت 11 لغایت 13 جلسه اعتباربخشی مؤسسه‌ای در تالار هشت گوش  با حضور اعضاء اعتباربخشی مؤسسه ای برگزار گردید.

در این جلسه اعضا گروه‌ها به تفکیک هشت حوزه مشخص و استانداردهای اعتباربخشی مؤسسه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.