رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جشن عید غدیر در محوطه دانشکده پزشکی

در روز دوشنبه مورخ 4 تیر ماه 1403 از ساعت 7 صبح جشن عید غدیر خم با حضور پرشور اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی برگزار گردید. در این برنامه معنوی ابتدا زیارت امین اله قرائت شد و سپس برنامه نقاله خوانی پرده عید غدیر توسط آقای فهامی اجرا شد و سپس بخش بعدی مراسم با مولود خوانی عید غدیر توسط آقای حسام ادامه یافت و در پایان پک پذیرایی بین همکاران توزیع گردید. لازم به ذکر است در ساعت 9 صبح نیز بسته های مشکل گشا توسط چند تن از سادات دانشکده بین همکاران واحد های مختلف دانشکده توزیع گردید.