رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاري اولين جلسه كميته تشويقات دانشكده در سال جاري در تالار دكتر اديب

در روز شنبه مورخ 1402/06/04 از ساعت 7 صبح اولين جلسه كميته تشويقات دانشكده پزشكي با حضور معاون اداري و مالي دانشكده و كليه اعضاء كميته برگزار و موارد تشويقي ارسالي از واحد ها و گروه هاي آموزشي مورد بررسي و تاييد اعضاء قرار گرفت.