رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاري اولين جلسه شورای مديران گروه هاي بالينی

اولين جلسه شوراي مديران گروه هاي باليني در روز چهارشنبه مورخ 1401/3/18 از ساعت 10 الي 12 در تالار دكتر اديب دانشكده پزشكي با حضور رئيس دانشكده، معاونين اداري و مالي، تخصصي و فوق تخصصي، آموزش پزشكي عمومي، درمان، دانشجويي و فرهنگي، پژوهشي، مسئول دفتر توسعه آموزش پزشكي و مديران گروه هاي باليني  دانشكده برگزار و دستور جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.