رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاري اولين جلسه شوراي مديران گروه هاي علوم پايه در تاریخ 1401/5/30

در روز يكشنبه  مورخ 1401/5/30 از ساعت 10 صبح جلسه شوراي مديران گروه هاي علوم پايه با حضور معاونين اداري و مالي، دانشجويي فرهنگي، تحصيلات تكميلي، پژوهشي،  مديران گروه هاي علوم پايه و سرپرست آزمايشگاه حيوانات در تالار دكتر اديب دانشكده پزشكي برگزار گرديد . در اين جلسه ابتدا از مديران  اسبق گروه هاي علوم پايه تقدير به عمل آمد و سپس دستور جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.