رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید اعضای منتخب هیات بورد رشته بیولوژی تولید مثل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت راه اندازی رشته دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل از دانشکده پزشکی

در روز یکشنبه  20 خرداد ماه 1403 اعضای منتخب بورد آموزش علوم پایه وزارت بهداشت جهت راه اندازی رشته  Ph.D بیولوژی تولید مثل از بخش  IVF، آزمایشگاه جنین شناسی، آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان شهید بهشتی و بخش های جنین شناسی، آزمایشگاه IVF حیوانی، لانه حیوانات و آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی به همراه مسئولین دانشکده و مدیر گروه علوم تشریحی بازدید نمودند.