رفتن به محتوای اصلی
x

بازديد مدير منابع انسانی دانشگاه از واحد كارگزينی دانشكده پزشكی

در روز سه شنبه مورخ 1402/06/07  از ساعت 7 صبح مدیر منابع انسانی دانشگاه به اتفاق معاون اداری و مالی دانشکده و رئیس اداره امور اداری از کارگزینی دانشکده پزشکی بازدید نموده و با ارائه و تبيين راهكارها به اين واحد به بحث و تبادل نظر پرداخت. آقاي هاشمي در ادامه كارگزيني دانشكده پزشكي را به عنوان يكي از كارگزيني هاي برتر دانشگاه معرفي نموده و از حمايت هاي معاون اداري و مالي دانشكده از واحد كارگزيني قدرداني كرد. وي در ادامه براي همكاران كارگزيني آرزوی توفیق و سلامتی خواستار شد.