رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب مدیر گروه علوم تشریحی

بر اساس ابلاغی از سوی جناب آقای دکتر شاهین شیرانی رئیس محترم دانشگاه با توجه به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده، جناب آقای دکتر حسین صالحی دانشیار گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی، به عنوان مدیر گروه علوم تشریحی منصوب گردیدند.