رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب مدیر گروه ایمنی شناسی

بر اساس ابلاغی از سوی جناب آقای دکتر شاهین شیرانی رئیس محترم دانشگاه با توجه به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده، سرکارخانم دکتر نفیسه اسمعیل دانشیار گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی، به عنوان مدیر گروه ایمنی شناسی منصوب گردیدند.