رفتن به محتوای اصلی
x

آغاز دوره های دستياری تخصصی، فوق تخصصی و فلوشيپ دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

مراسم افتتاحيه دوره هاي دستياري تخصصي، فوق تخصصي و فلوشيپ اين دانشگاه در روز شنبه مورخ 1402/07/01 با حضور رئيس و معاون آموزشي دانشگاه، رئيس و معاونين دانشكده از ساعت 8 صبح لغايت 12 ظهر در تالار دكتر حكمي دانشكده پزشكي برگزار گرديد.

اين كارگاهها با هدف توانمند سازي دستياران فوق تخصصي و فلوشيپ تا روز 1402/07/08 و كارگاه هاي ويژه دستياران تخصصي تا 1402/07/10 برگزار خواهد شد.