رفتن به محتوای اصلی
x

آغاز بازسازي و نوسازي محوطه و نماي دانشكده پزشكي به عنوان قديمي ترين دانشكده پرديس دانشگاه علوم پزشكي

از روز جمعه 1401/6/4 اين عمليات با هدف بازسازي كامل نما و محوطه دانشكده به جهت حفظ زيبا سازي و نگهداري اين بناي فرهنگي و قديمي، مرمت ستونها، كاشي ها و سراميك هاي ريخته شده آغاز گرديد.