رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع مقاله حاصل از پایان نامه پزشکی عمومی آقای علیرضا صفایی با عنوان "بررسی شیوع طولانی شدن قطعه QT و ارتباط آن با ریتم تورساد و عاقبت درمانی در بیماران مسموم با داروهای آنتی سایکوتیک بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان خورشید در سالهای 1395_1399" به راهنمایی جناب آقای دکتر آرمان اطرشی  در روز پنجشنبه مورخ 1402/06/30  با حضور اعضای هیات علمی گروه سم شناسی بالینی در سالن جلسات بیمارستان خورشید برگزار گردید.