رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه پیش دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی سرکار خانم هاجر حسینی به راهنمایی جناب آقای دکتر علی اصغر پورشانظری با عنوان "بررسی اثر سمپاتکتومی حاد و مزمن بر پاسخ همودینامیک کلیوی به آنژیوتانسین II در سیستم فشار خون در رات های نر و ماده: نقش گیرنده Mas" چهارشنبه مورخ 7 تیر ساعت 12:30 در محل اتاق شورای گروه برگزار می گردد.