رفتن به محتوای اصلی
x

در تاریخ 3 مهر ماه 1402 در ساعت 8:30 الی 9:30 صبح نشست علمی اعضا محترم گروه  و اعضا محترم خیریه پیشگیری و کنترل سرطان مکسا در محل خیریه فوقالذکر برگزار گردید.در این جلسه پیرامون ادغام ارائه خدمات تخصصی ،حمایتی و تسکینی به بیماران مبتلا به سرطان و خانواده هایشان بیان گردید.