رفتن به محتوای اصلی
x

روز شنبه مورخ 1401/10/17 برنامه Case Presentation گروه توسط دستیاران گروه جناب آقای دکتر اقدامی به راهنمایی سرکار خانم دکتر مریم درخشان و خانم دکتر فرزانه رمضانی به راهنمایی سرکار خانم دکتر مریم سطان در کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا ارائه گردید.