رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات بصورت مجازی مورخ 30 شهریور 1400 ساعت 12 ظهر در مرکز پزشکی کاشانی برگزار می گردد.