رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف نام و نام خانوادگی پست الکترونیک لینک نوپا اطلاعات بیشتر عکس
1 دکتر نرگس انصاری

ansary.narges@yahoo.com

  CV  
2 دکتر مجید خادمیان khademian51@yahoo.com http://isid.research.ac.ir/Majid_Khademian CV
3 دکتر نرگس زارع

n.zare132@gmail.com

  CV  
4 دكتر حسين صانعيان saneian@med.mui.ac.ir http://isid.research.ac.ir/Hossein_Saneian CV

5 دكتر فاطمه فاموري fat.famoori@gmail.com http://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Famouri CV
6 دكتر پيمان نصري peiman94157@gmail.com https://isid.research.ac.ir/Peiman_Nasri CV