رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با گروه چشم پزشکی

ایمیل: ophthalmology@med.mui.ac.ir

وب سایت:https://med-new.mui.ac.ir/fa/ophthalmology

آدرس:

اصفهان -میدان قدس ابتدای خیابان مدرس مرکز آموزشی درمانی فیض

کد پستی 8149644874

شماره تماس: 03134450016

Image removed.دورنگار: 03134450016