رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع پایان نامه کارورز خانم دکتر زهرا سادات میرحسینی تحت عنوان:

"تعیین ارتباط بین توزیع فراوانی کیست های پری نورال و نواحی ستون مهره ها در تصاویر MRI بیمارستان کاشانی اصفهان در سال 1399"

به راهنمایی خانم دکتر فریبا علیخانی و خانم دکتر مرضیه عالی نژاد در روز سه شنبه مورخ 1401/6/8 راس ساعت 7:30 در بیمارستان الزهرا(س)، طبقه همکف، سالن شهید مطهری برگزار خواهد شد.