رفتن به محتوای اصلی
x

روز دوشنبه بیستم شهریورماه 1402، در چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری در ساعت 7:30 صبح برگزار شد، یک دفاع از پایان نامه در مقطع دستیاری مورد بررسی قرار گرفتند.