رفتن به محتوای اصلی
x

 روز دوشنبه مورخ 1400/4/21 وبینارآموزش کار با  اتوماسیون اداری ویژه اعضای هیات علمی و کارمندان دانشکده پزشکی از ساعت 12 الی 13 برگزار گردید.در این جلسه خانم مهندس بابایی کارشناس محترم مرکز کامپیوتر در خصوص چگونگی کار با اتوماسیون اداری توضیحاتی ارائه فرمودند. در پایان به سوالات اعضا محترم شرکت کننده پاسخ داده شد.