رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:بررسی سرمهای توکسوپلاسموز مثبت و توکسوپلاسموز منفی با رده های سلولی  4T1 و MCF7 به روش فلوسایتومتری

نام و نام خانوادگی دانشجو:   سیده فاطمه حسینی بلداجی

اساتید  راهنما : دکتر حسین یوسفی

اساتید  مشاور : دکتر سپیده طلوعی

زمان : سه شنبه- 1401/6/29 – ساعت 11

مکان :  تالار فرهیختگان