رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه: بکارگیری روشهای تصویربرداری تشدید مغناطیسی دیفیوژن و نقشهی T2 و T2* برای تعیین میزان پیشرفت

بد خیمی تومورهای گلیال با استفاده از شبک ههای عصبی

 

نام و نام خانوادگی دانشجو : امیر خراسانی

استاد راهنما : دکتر محمد باقر توکلی                               

زمان :دو شنبه، 28/6/1401 -ساعت8

استادان مشاور :  دکتر راحله کافیه، دکتر مسیح صبوری

مکان : تالارهشت گوش