رفتن به محتوای اصلی
x

گزارش برنامه های هفته پژوهش در معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

در هفته پژوهش، معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی طبق نظر معاونت تحقیقات و فناوری، برنامه های زیر را به اجرا گذاشت.

  1. استخراج مقالات دارای Impact از گروه های بالینی و پایه در یک سال اخیر
  2. بارگذاری شعارهای هفته پژوهش روی سایت معاونت پژوهشی دانشکده
  3. چاپ مقالات دارای Impact اساتید دانشکده روی بنر
  4. بارگذاری دستاوردهای پژوهشی اساتید روی سایت معاونت پژوهشی دانشکده پژشکی
  5. بارگذاری وبینارهای  معاونت پژوهشی روی سایت دانشکده پزشکی  
  6. برگزاری وبینار اخلاق در مالکیت داده ها از طرف معاونت پژوهشی دانشکده در سطح کل دانشگاه
  7.  برگزاری نمایشگاه، از دستاوردهای فناورانه اساتید در حوزه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی، از تاریخ 16 تا 18آذرماه
  8.  برپایی  غرفه از محصولات فناورانه اساتید دانشکده پزشکی، در  معاونت تحقیقات و فناوری های به مناسبت هفته پژوهش