رفتن به محتوای اصلی
x

کلیپ آموزشی تکمیل فرم ارزشیابی

با توجه به اعمال تغییراتی در تکمیل فرم های ارزشیابی سالیانه کلیپ های آموزشی مربوطه در سایت واحد کارگزینی قابل مشاهده می باشد.