رفتن به محتوای اصلی
x

توقف سامانه ثبت تجربه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

       سامانه ثبت تجارت وزارت به آدرس الکترونیکی exam.behdasht.gov.ir از تاریخ 1400/04/01 متوقف و سامانه مدیریت دانش به آدرس (km.behdasht.gov.ir) جهت ثبت و بهره برداری از تجارب و دانش های حوزه های سلامت جایگزین می گردد. لازم به ذکار است فعالیت سامانه تجارب تا تاریخ 1400/4/1 به صورت موازی با نشخه جدید (سامانه مدیریت دانش) ادامه می یابد. ضمنا کلیه کاربران پس از احراز هویت در سامانه مدیریت دانش می توانند با مراجعه به وب سایت مرکز تحول وزارت متبوع به آدرس (mdar.behdasht.gov.ir) بخش "فیلم های آموزشی" نسبت به دریافت فیلم ها و راهنمای کامل آموزش این سامانه اقدام  نموده و نسبت به ثبت تجارب در سامانه مدیریت دانش اقدام نمایند.