رفتن به محتوای اصلی
x

تودیع و معارفه رئیس اداره خدمات آموزش پزشکی دانشکده پزشکی

در روز چهارشنبه 16 اسفند 1402 ساعت 9 صبح با حضور معاون اداری و مالی، معاون پزشکی عمومی، رئیس اداره امور اداری، مسئول روابط عمومی  و پرسنل واحد آموزش پزشکی عمومی دانشکده از خدمات سرکار خانم دکتر ملکی در مدت تصدی رئیس اداره خدمات آموزش پزشکی تقدیر و تشکر به عمل آمد و آقای دکتر مسعود سعیدی به عنوان سرپرست اداره خدمات آموزش پزشکی دانشکده معرفی گردید.