رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر فیروزه معین زاده

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکتر فیروزه معین زاده عضو محترم هیات علمی داخلی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم.