رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر زهرا علامه

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکتر زهرا علامه عضو محترم هیات علمی زنان و مامائی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.