رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر بهرام پاکزاد

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر بهرام پاکزاد عضو محترم هیات علمی داخلی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم.