رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری کارگاه آموزشی نشانه شناسی آسیب های روحی روانی فراگیران

در روز یکشنبه مورخ  8 بهمن ماه 1402 کارگاه یک روزه آموزش نشانه ها و علائم آسیب های روحی روانی فراگیران با ارائه اساتید روانپزشکی و روانشناسی سلامت دانشکده و با مشارکت اعضای محترم هیات علمی مسئول آموزش دانشجویان پزشکی در گروه های آموزشی بالینی در محل تالار شهید بهشتی مجموعه رفاهی دانشگاه برگزار گردید.

در ابتدای این نشست علمی، آقای دکتر ایرج، رئیس دانشکده پزشکی، با اشاره به آسیب های روزافزون روانشناختی در میان فراگیران مقاطع مختلف به اهمیت و ضرورت مداخلات موثر مشاوره ای در پیشگیری از این آسیب ها تاکید نمود و نقش مسئولین آموزش فراگیران را در شناسایی این آسیب ها و ارجاع به موقع دانشجویان آسیب پذیر به اداره مشاوره دانشجویان بسیار موثر و تعیین کننده توصیف کرد.