رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاري بیستمین جلسه شوراي معاونین دانشکده در تالار اديب دانشكده پزشكي

در روز دوشنبه مورخ1402/12/27  از ساعت  10 صبح بیستمین جلسه شوراي معاونین دانشكده پزشكي با حضور رئیس و معاونین دانشکده در تالار دكتر اديب برگزار و دستور کار جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.